Co mě čeká na pohovoru? Na co se mě budou ptát? Jak mám odpovídat? Jestli hledáte práci, tyto otázky se vám možná honí hlavou před tím, než máte jít na pohovor. V jednom z dílů Podcastu o práci jsem mluvila o tom, jak se na pohovor připravit. V dalším díle jsem zmiňovala, na co a proč se vás nejspíše budou ptát. Pokud si chcete předem rozmyslet, jak byste odpovídali, připravila jsem seznam otázek, se kterými se na pohovoru nejspíše setkáte.

Vždy bude samozřejmě záležet na tom, kdo s vámi bude pohovor dělat a do jaké společnosti se hlásíte. Je možné, že v některých firmách na vás budou mít, z různých důvodů, připravené různé speciální otázky a chytáky. Pokusila jsem se ale sepsat nejobvyklejší otázky, se kterými se na pohovoru pravděpodobně setkáte.

Osobní představení

V první části pohovoru většinou máte prostor na stručné představení sama sebe. Doma si toto představení připravte třeba před zrcadlem, jak jsem už radila v podcastu. Stačí krátké, stručné a výstižné informace. Jaké otázky v této první části pohovoru můžete dostat:

Co byste mi o sobě řekl/a,  Jak byste se představil/a?

Proč jste se rozhodl/a pro studium právě této školy?

Co vás ve škole nejvíce / nejméně bavilo a proč?

Co vás vedlo k tomu, že jste nastoupil/a právě do společnosti X, Y?

Co vás v práci nejvíce / nejméně bavilo?

Proč jste odešel/la ze zaměstnání X, Y?

Ve kterém z uvedených zaměstnání se vám nejvíce / nejméně líbilo a proč?

 

Zkušenosti, znalosti, dovednosti

V další části pohovoru se většinou bavíte konkrétněji o tom, co jste dělali, jaké jsou vaše konkrétní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Pokud se jedná o behaviorální pohovor, otázky jsou kladeny tak, abyste popsali konkrétní situace, které jste prožili. Používá se zde tzv. Metoda STAR – S = situace (situation), T = úkol (task), A = akce (action), R = výsledek (result). Popište tedy konkrétní situaci, která nastala, úkol, který byl před vámi, jak jste k němu přistoupili a jaký byl výsledek. Otázky které v této části pohovoru můžete dostat:

Na jakých projektech jste v předchozím zaměstnání pracoval/a?

Jaký byl největší úspěch ve vašem posledním zaměstnání?

Co se vám v práci nepovedlo?

V jak velkém týmu jste pracoval/a a jaká byla vaše role v týmu?

Kolik lidí jste vedl/a?

Jaký styl řízení jste používal/a?

Jak pracujete s programem X,Y, co konkrétně v něm děláte?

Jaká je vaše znalost angličtiny, nebo jiného jazyka? Můžeme chvíli přejít do tohoto jazyka?

 

Příklady behaviorálních otázek:

Popište mi neočekávanou situaci, kterou jste v posledním zaměstnání musel / a řešit? Jak jste ji řešil/a?

Stalo se vám, že jste musel/a řešit nějaké neshody v týmu? Jak jste je řešil/a?

Musel/a jste někdy prosadit nápad, se kterým ostatní nesouhlasili? Co to bylo za nápad? Jak jste ho prosadil/a?

Vymyslel/a jste někdy nějaké zlepšení stávajícího stavu? Co to bylo? Jak jste zlepšení dosáhl/a?

Popište mi situaci, kdy jste musel/a pracovat pod tlakem? Jak jste se s touto situací vypořádal/a?

Když máte na starost řízení projektu, jak plánujete jednotlivé kroky, aby vše klaplo?

 

Motivace pro práci

Budoucího zaměstnavatele určitě bude zajímat, proč chcete pracovat právě v jejich společnosti a zda v ní také nějakou chvilku vydržíte. Bude se vás proto pravděpodobně ptát na motivaci pro práci. Otázky, se kterými se můžete na pohovoru setkat:

Proč jste zareagoval/a na naši nabídku, co vás na ni zaujalo?

Kde jste se o nás dozvěděl/a?

Jak si představujete nabízenou práci?

Co vás na nabízené pozici nejvíce láká?

Jaká je vaše představa o ideální práci?

Co je pro vás v práci důležité?

Co rád/a děláte ve svém volném čase?

Jaké vám vyhovuje pracovní prostředí?

Co by vim v práci opravdu vadilo?

Proč byste chtěl/a pracovat právě v naší společnosti?

Co všechno víte o naší společnosti?

 

Špeky

Pak jsou zde otázky, které můžete dostat a úplně nevíte, jak na ně odpovídat. Jsou to takové evergreeny, se kterými byste se v ideálním případě neměli potkat, ale stále se může stát:

Jaké jsou vaše silné stránky?

Popište vaše silné stránky ideálně s konkrétním příkladem, jak se vaše silná stránka projevuje. Zkuste se vyhnout obecnému – jsem komunikativní, flexibilní, týmový hráč. Pokud tomu tak opravdu je, vysvětlete, jak konkrétně se tyto vaše silné stránky projevují.

Jaké jsou vaše slabé stránky?

Opravdu na sebe můžete prozradit slabou stránku, ale zároveň řekněte, jak se s ní snažíte pracovat. Nezmiňujte slabé alias silné stránky typu – jsem až příliš pečlivý/á, až moc pracuji.

Kde se vidíte za 5 let?

Hodně těžká otázka, když sami nevíme, jak bude svět práce za 5 let vypadat. Zkuste ale říci, kam byste se chtěli vypracovat, jaké znalosti chcete získat. Nesnažte se být vtipní.

Proč bychom měli na pozici vybrat právě vás?

Vyzdvihněte vaše předpoklady vzhledem k uvedeným požadavkům na pozici

 

Formality a vaše otázky

Na konec pohovoru je ještě potřeba shrnout věci, které se týkají nástupu, platu, vzdálenosti práce od bydliště a samozřejmě je zde prostor na vaše otázky:

Kdy můžete nastoupit?

Jaké je vaše platové očekávání?

Jak daleko budete muset do zaměstnání dojíždět?

Jaké máte otázky vy?…. A o nich zase příště

Samozřejmě se nejedná o výčet všech otázek. Na pohovoru můžete dostat třeba také různé praktické příklady. U těchto příkladů většinou nejde o to, abyste co nejdříve řekli jejich řešení, ale spíše se doptávali a ukázali, jak přemýšlíte. Také je možné různými otázkami zjišťovat vaše tvrdé dovednosti (práce s počítačovými programy, oborové znalosti atp.). Záměrně nezmiňuji otázky typu: Kdybyste byl/a zvířetem, co byste byl/a? Jejich účel může být různý, ale většinou opět zkoumají to, jak o věci přemýšlíte.

Pokud vás v nejbližší době nějaký pohovor čeká, přeji vám, abyste dokázali především zůstat sami sebou a měli z něj dobrý pocit, i když to nedopadne.

Aneta ?

Share This