Zajímá vás, jak se vyvíjí trh práce v současné koronavirové situaci? Společnsot LMC pravidelně vydává Datovou snídani, ve které shrnuje aktuální stav a dění na trhu práce. První část je věnována datům o pracovním trhu a v druhé části se dozvíe více o psychickém stavu zaměstnanců. Na stránkách se můžete podívat na video a stáhnout si obsáhlou prezentaci s daty. Nebo si přečtěte mé výpisky.

 

Data z trhu práce

 • Roste počet nezaměstnaných v evidenci ÚP: v prosinci míra nezaměstnanosti 4 %, v lednu už 4,4%
 • Hlavní pohyb se stále děje mimo úřady práce, lidé si hledají práci vlastními silami
 • Míra zaměstnanosti: 74,3 % , nižší je u žen – souvisí s péčí o malé děti, nemohly se tolik zapojovat
 • 90 tis. zaměstnanců ubylo z trhu, z části do nezaměstnanosti a z části do ekonomické neaktivity (nehledají, rezignovali na hledání práce)
 • Propad u podnikatelů se zaměstnanci 7,6 tis., celkově jich je pod 150 000
 • Dominantně ubyly ženy podnikající se zaměstnanci (propad o 8000), tedy skoro 100% tvoří ženy
 • Přeskupení do role pomáhajících rodinných příslušníků

LMC – pracovní inzeráty

 • Za celý rok 2020 o 30% nižší průměrný denní počet inzerátů než ve 2019
 • Vzrostly reakce lidí i počet unikátních kandidátů
 • O 20% vzrostl nárůst životopisů – celkově 6 600 000 životopisů
 • Výkyvy v průběhu roku – na jaře prvotní strach, zastavení náboru (o 60% méně míst), mírně klesly reakce kandidátů, zastavila se přirozená fluktuace, v červnu více životopisů, v létě stabilizace
 • Říjen, listopad  i prosinec  – nedošlo k dalšímu zhoršení, firmy se adaptovaly, klesal meziroční přírůstek v reakcích na volné pozice
 • Leden 2021 – o 19 % méně obsazovaných pozic než před rokem
 • Obrovské rozdíly mezi profesemi, někde stále extrémně nedostatkoví lidé (průmysl, výroba, IT)

Průzkum u zaměstnavatelů

 • Diametrální rozdíly v hodnocení v závislosti na velikosti firem (nad 10 zaměstnanců a do 10 zaměstnanců)
 • U firem do 10 zaměstnanců – dopady zásadní (45%) , žádné (29%), u firem nad 10 zaměstnanců to je naopak
 • Více než třetina firem nad 10 zaměstnanců (34 %) věří, že je to spíše posílí
 • Mezi malými firmami jen 11%  myslí, že by je to mohlo posílit, 34% myslí, že je to poškodí
 • Na jaře – šlo o strach a panickou reakci
 • Mezi většími firmami – na podzim je to pro ně jednodušší, mohly se připravit, věděly, co to pro ně znamená, uměly se s tím poprat
 • Mezi menšími je situace složitější než na jaře – došly rezervy, státní pomoc nestačila, s postupem času hlubší problémy
 • Došlo k vystřízlivění, že s náborem to nebude tak snadné
 • Více než dvojnásobek firem uvádí, že budou brždění nedostatkem lidí
 • Ve všech negativních ohledech je strach o něco nižší
 • Firmy se sžily a vyhlížejí fungování do budoucna, narostl optimismus
 • Firmy věří, že se zvedne ekonomická aktivita – 90 % věří, že to bude rychle
 • U menších firem to není tak žhavé
 • Firmy reflektují, že úbytek malých firem poškodí i velké hráče, kteří budou mít slabší odbyt

Opatření firem

 • Oproti jaru slabší provozní potíže
 • Jsme schopni pracovat na dálku, doporučený HO, nebo plošně nařízený
 • Méně se využívá propouštění, omezení výroby, zastavení projektů
 • Ve spolupráci na dálku se firmy ujistily
 • Vnímání HO – 9 z 10 firem ho využívá, intenzita o něco nižší než na jaře, ale 45% lidí i v druhém lockdownu pracovalo z domova
 • Firmy řeší, jaký bude hybridní režim v budoucnu
 • Vytratil se pocit, že jde o volnější režim a že máme čas pro sebe
 • Vzrostlo pracovní vytížení
 • Ztratila se výrazně hranice mezi prací a soukromím, může to dopadat negativně na zaměstnance
 • Ubylo firem, které řeší bezpečnost (roušky), už je to běžná věc
 • Co nám pandemie dala – sami manažeři a majitelé firem říkají, že práce na dálku funguje – 60%
 • Trošku klesla vzájemná solidarita, ale stále je na velké úrovni oproti stavu před pandemií
 • Větší důraz na rozvoj
 • Pohla se situace v oblasti digitalizace

Budoucnost – očekávání manažerů a majitelů firem

 • 40% firem věří, že porostou
 • Dalších 36% že se budou muset změnit, ale je to růstová příležitost
 • Jen třetina, že budou muset omezovat, šetřit
 • Malé firmy (5%) budou muset zavřít
 • Hlavní trendy v důsledku pandemie – digitalizace je hlavní téma, práce z domova, potřeba více zapojit online vzdělávání
 • Firmy nabírají, ale ne tolik jako před pandemií
 • Mzdy – na jaře byly firmy opatrnější, některé i snižovaly
 • Nyní čtvrtina firem věří, že mzdy porostou
 • Podstatná část větších firem věří, že do konce roku 2021 se vyrovnají s následky pandemie (příliš optimistické)
 • Firmy do 10 zaměstnanců mají pocit, že se tím nevyrovnají nikdy
 • Celkově data ukazují, že se s tím firmy naučily žít a optimismus je něčím podložený

 

Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví

Duševní zdraví a zaměstnanci v době pandemie

 • Porovnání šetření v listopadu 2017, na jaře 2020 – nárůst  deprese, rizika sebevraždy, úzkosti
 • Lidé nehledají odbornou pomoc
 • Každý 3. dospělý vykazuje nějaké symptomy duševního onemocnění
 • Za Covidu o polovinu více lidí řeší duševní potíže, ale zároveň více lidí nevyhledává pomoc
 • Nejvíce zasaženi jsou mladí dospělí (18-25 let), lidé kteří jsou na tom špatně ekonomicky a určité profese jako např. učitelé, zdravotníci
 • 10% zaměstnanců – středně těžká a těžká deprese
 • 17% zaměstnanců – závažná úzkost
 • 32% zaměstnanců – nízký psychický well being

Deprese

 • Společenské náklady související s depresí – neměří se dopady na pracovišti  jako např. horší atmosféra, ale absence v práci, snížená produktivita, náklady na nábor nového zaměstnance
 • Presenteeism – nejsem schopen plně se věnovat práci (škodlivější než absence, protože se často snažíme skrývat, že se něco děje), zdravá, „normální“ míra je 20%, lidé s depresí mají 40%, pokud vyhledají odbornou pomoc 27%
 • Absenteeism – absence v práci
 • Tlak který nyní vzniká a nároky, které lidé zažívají, jsou výrazně větší
 • Potřeba být všímavější
 • To, že lidé nevyhledají odbornou pomoc, může stát firmy až o 10 mld. více, pokud lidé mají depresi

Spokojenost a motivace v práci

 • Během pandemie klesl počet lidí těžce nespokojených
 • Tahounem ve firmách jsou spokojení
 • Lidé, kteří jsou spokojení s prací, nemají středně těžké a těžké úzkosti a naopak
 • U lidí s těžkou depresí dochází k nárůstu spokojenosti (podpora zaměstnavatelů, práce je stabilním bodem)
 • Duševní zdraví, spokojenost v práci, výkonnost v práci – velmi provázané

Co s duševním zdravím v práci

 • Každý by se měl starat o své duševní zdraví, web opatruj.se , kde je možné se otestovat
 • Lidé nehledají odbornou pomoc – je to stigma
 • Největší efektivitu mají komplexní programy na pomoc zaměstnancům
 • Každý může začít u sebe
 • Posiluj psychickou odolnost
 • Pečuj o své duševní zdraví
 • Pomáhej sobě i ostatním – nebát se obrátit na odbornou pomoc
Share This