Jak zaměstnanci a zaměstnavatelé hodnotí homeoffice? Co zaměstnance v současné době přimělo, aby změnili práci? Jaké trendy se ve firmách budou prohlubovat? Odpovědi na všechny tyto otázky zazněly v poslední Datové snídani (z června 2021), kterou pravidelně vydává společnost LMC. Můžete se podívat na jejich video, projít si prezentaci, a nebo si přečtěte mé výpisky, které jsem udělala podobně jako v jednom z minulých článků. 

Nezaměstnanost 

 • Aktuální nezaměstnanost je 4,1 % 
 • O 100 tis. více nezaměstnaných lidí než před pandemií
 • Počet nezaměstnaných převyšuje počet příležitostí

Míra zaměstnanosti 

 • Aktuální míra zaměstnanosti je 74%
 • Srovnáváme se s minulým rokem (již covidové období)
 • Poklesl počet živnostníků bez zaměstnanců
 • Velký zásah mezi podnikateli se zaměstnanci, typicky ženy (o pětinu méně)
 • Mzdy za loňský rok vzrostly o 4,4 % (růst nízký, inflace 3,2%)
 • Důvody růstu – snižující se počet zaměstnanců s nižší kvalifikací – ubytovací služby, pohostinství
 • Změna ve struktuře zaměstnanosti – přibylo 30 000 lidí v segmentu informačních služeb (především e-commerce)
 • Průmysl spíše stagnoval

Zajímá vás, kolik berou vaši kolegové? Zde je několik odkazů, kde můžete zjistit, jaký je vás plat v porovnání s trhem:

Informační systém o průměrném výdělku

Český statistický úřad

Práce na portálech 

 • V dubnu 2020 propad počtu obsazovaných míst, na podzim se opět začalo nabírat (kompenzace ztrát zahraničních zaměstnanců)
 • Došlo ke srovnání stavu, postupně se vracíme k normálu, čísla jsou podobná jako před covidem
 • Počet pozic je na úrovni roku 2019
 • Počty zaslaných CV nejsou o tolik větší než před rokem
 • Zaměstnanost v průmyslu spíše stagnuje, firmám se tolik nedaří kompenzovat

Zaslaná CVprace.cz – přírůstek,  jobs.cz – spíše úbytek (data z dubna 2021)

jobs.cz

Zdroj: Prezentace společnosti LMC

 • Napříč pokles reakcí na pozice
 • Výjimka programátoři, IT analytici, konstruktéři, projektanti
 • Personalisti + 40% míst, ale reakce klesly

prace.cz

 • Kuchaři meziročně poklesli
 • Pokles u dělnických pozic
 • Prodavači – pokles o třetinu v poptávce
 • Pestřejší rozložení, záleží na profesi v celkovém kontextu

 

Průzkum spokojenosti a motivace lidí v práci

 • Dominantní jsou spokojení a motivovaní lidé
 • Když jsou lidé spokojení v práci, je výrazně menší podíl času, kdy nejsou schopni věnovat se práci

  Zdroj: Prezentace společnosti LMC

 • Ve všech aspektech šlo hodnocení nahoru
 • Klesla laťka toho, co je dobrá práce, co řešíme, co nás pálí
 • Covid přiměl spoustu firem pečovat o zaměstnance
 • Laťka hodnocení je níž, ale zároveň se manažeři více starali
 • Čím vyšší vzdělání, tím vyšší spokojenost, více spokojení bíle límečky
 • Výkyv podle věku – v předdůchodovém věku nižší spokojenost (malá možnost změny)
 • V řadách modrých límečků dlouhodobě nižší spokojenost

S čím se lidé potýkají při pandemii a co je těší

 • Dominuje flexibilita, sladění práce a rodiny, více času na práci
 • Výzvy a problémy – častější u lidí pracujících v provozech – dominovaly bezpečnostní opatření, karantény, zdravotní omezení
 • U lidí, kteří pracují na dálku – pocit izolace
 • Hůře se odděluje práce a soukromí
 • Lidé mají pocit pracovního přetížení
 • Skoro polovina lidí nemá pocit uznání, že dělají něco dobře
 • Jednání jako s méněcenným zažívá čtvrtina zaměstnanců (je to pro ně mimořádně bolestivé)
 • Za rok budou tito zaměstnanci adepti na odchod
 • Výrazně častější nemocnost

Fluktuace zaměstnanců

 • Oproti loňskému podzimu mírně klesla
 • Mírně klesla dobrovolná fluktuace
 • Mírně klesl podíl lidí, kteří museli měnit práci kvůli covidu
 • Před pandemií – mladší lidé častěji měnili práci, nyní se to srovnalo 
 • Ve středním věku neměnili tak často
 • V předdůchodovém věku nejméně
 • Disproporce mezi bílými a modrými límečky
 • Lidé ve službách častěji přišli o práci
 • Třetina lidí odešla kvůli covidu
 • Drtivá většina říká, že před tím byli spokojení (ve skutečnosti to nemuselo to být tak růžové)
 • Peníze jsou nyní opět v popředí
 • Ochota dobrovolně práci změnit je extrémně snížená = výzva pro personalisty dokázat přesvědčit lidi ke změně
 • Ti, co si udrželi práci za poslední rok – ochota měnit je výrazně nižší
 • Lidé, co byli nuceni změnit – jsou otevření, že půjdou dál, změna si pravděpodobně úplně nesedla
 • Finanční motivace pro změnu práce je důležitá pro lidi v existenčních potížích
 • Motivace se hodně týká náplně práce, možností růstu, flexibility, časových možností, dovolené
 • Co je lepší finanční nabídka – minimálně o 20%, ale spíše o 30% nad to co mají teď
 • Nemožnost se kariérně posunout často znamená ztrátu práce, lidé jsou frustrovaní

Práce z domova

Zaměstnanci

 • 41 % mělo možnost aspoň občas HO (data z dubna 2021)
 • V první vlně až 45% = malý pokles
 • Nárůst před pandemií je z 20% na 40%
 • Většina zaměstnavatelů se bude snažit vyjít zaměstnancům vstříc i v budoucnosti
 • Otázkou je, jak bude vypadat hybridní režim
 • Příspěvky na HO – není legislativně podchyceno
 • Některé firmy se podílely na nákladech (většinou měsíční příspěvek kolem 1000 Kč)
 • Z pohledu zaměstnanců – 20% ze 40%, kteří pracovali z domova, má nějaký příspěvěk (něco přes 8%)

Představy zaměstnanců

 • Nemohu pracovat z domova (43%) / nechci (19%)
 • Ten kdo nemá žádnou zkušenost, velmi často ani nechce
 • Ze zbytku chce nadále pracovat z domova 38% – už před tím tu možnost vyzkoušeli
 • 17% z těch, kteří neměli vůbec možnost, by chtěli pracovat z domova
 • Pouze z domova by chtělo jen 4% zaměstnanců
 • Především z domova 5% zaměstnanců
 • Většina v modelu – 1-2 dny nebo 3-4 dny v týdnu
 • Ti kteří tu možnost určitě nemají, častěji tvrdí, že nechtějí, ale primárně ani nemohou (modré límečky)
 • Disproporce – bíle vs. modré límečky, vzdělání, věk

Firmy a práce s domova

 • 9 z 10 firem mělo zkušenost
 • Na manažerech tíha nastavení, řešila se komunikace, nedůvěra
 • Manažeři reflektovali, že je potřeba s tím hodně pracovat, protože v extrému nejsme schopni fungovat dlouhodobě
 • Manažeři hodnotili, že spolupráce na dálku fungovala dobře
 • Hlavní trendy, které budou firmy prohlubovat – digitalizace, práce na dálku online, otevřená komunikace, kvalitní leadership
Share This