Marie Froulíková je zakladatelka inovativních projektů, které mají ambici změnit pohled na vzdělávání, pracovní trh a duševní zdraví mladých lidí. Marie se v Podcastu o práci podělila o své zkušenosti s generací Z. Zároveň popisuje své projeky, které pomáhají mladým lidem, jako je Kamdu a Safezóna.

Generace Z a její vztah k práci

Rozhovor otevřel téma generace Z a jejího přístupu k práci. Marie poznamenala, že mladí lidé dnes hledají smysluplnou práci, která jim umožní flexibilitu a možnost růstu. „Generace Z… se narodila do světa, kde už fungoval internet. To hodně přikládá i jejich uvažování a vnímání světa.“ Jejich požadavky na pracovní prostředí reflektují změnu v hodnotách a očekáváních, které musí zaměstnavatelé pochopit a přizpůsobit se jim.

KAMDU: Alternativa pro moderní vzdělávání

Projekt KAMDU, který Marie zmiňuje jako jednu ze svých klíčových iniciativ, představuje alternativní vzdělávací platformu pro mladé lidi. „V současné chvíli se nejvíce věnuju projektu KAMDU, který je alternativní formou vzdělávání pro mladé lidi, kde se propojují světy akademické sféry a klasického školského vzdělávání.“ Tento přístup nabízí mladým lidem praktický náhled do reality, který rozšiřuje jejich horizonty a připravuje je na budoucí kariéru.

Safezóna: Podpora duševního zdraví mladých

Další klíčový projekt, Safezóna, se zaměřuje na podporu duševního zdraví mladých lidí, což je v dnešní společnosti stále důležitější téma. „SafeZona je o tvorbě bezpečného prostoru v online světě ohledně duševního zdraví,“ vysvětluje Marie. Projekt poskytuje mladým lidem zdroje, informace a podporu, které potřebují k navigaci složitými otázkami duševního zdraví.

Social Business Breakfast: Most mezi světy

Projekt Social Business Breakfast, o kterém Marie také hovořila, představuje platformu pro propojení lidí z různých sektorů – od neziskového přes podnikatele až po akademiky. „Je to projekt, ve kterém zase vytvářím taký bezpečný prostor na propojování světa businessu, nezisku, governmentu a akademické sféry,“ popisuje Marie. Toto setkávání různých světů umožňuje společnou práci na sociálních výzvách a přináší nové perspektivy a inovace.

Závěr

Rozhovor s Marií Froulíkovou ukázal důležitost inovací v oblasti vzdělávání, práce a duševního zdraví. „Je důležité, aby mladí lidé vyšli ze školní lavice co nejdříve a šli se podívat do praxe,“ zdůrazňuje Marie, což je poselství, které bychom si všichni měli vzít k srdci.

Share This