V tomto díle Podcastu o práci jsem si povídala s Petrou Bouškovou, odbornicí na prezentační dovednosti. Možná je prezentování vaší noční můrou. Petra nás provede tím, jak můžeme využít naše silné stránky, ať už jste introverti nebo extroverti, a stát se skvělými prezentátory.

Prezentace není jen pro extroverty

Petra Boušková v podcastu vyvrací mýtus, že dobří prezentátoři jsou pouze extroverti. Sdílí své názory na to, jak introverti mohou využít své jedinečné schopnosti k vytvoření silných a působivých prezentací. Mluví o důležitosti sebepoznání a využívání osobních silných stránek k tomu, aby vaše prezentace byla autentická a zapamatovatelná.

Běžné chyby v prezentacích a jak se jim vyhnout

Petra také poukazuje na několik běžných chyb, kterých se lidé při prezentování dopouštějí. Například přílišné spoléhání na vizuální pomůcky, jako je PowerPoint, a nedostatečné využívání neverbální komunikace. Nabízí praktické rady, jak tyto chyby překonat a jak vytvořit vyváženou prezentaci, která správně kombinuje obsah, vizuální prvky a osobní charisma.

Inspirující příběhy z praxe

Petra mluví o příkladech z praxe, které ilustrují, jak různé přístupy mohou ovlivnit úspěch vaší prezentace. Tyto příběhy jsou nejen poučné, ale také poskytují praktické nápady, jak můžete vylepšit své vlastní prezentace a stát se efektivnějšími a přesvědčivějšími komunikátory.

Osobní zkušenosti a jejich vliv na prezentování

V neposlední řadě se Péťa dělí o své osobní zkušenosti a ukazuje, jak mohou tyto zkušenosti pozitivně ovlivnit vaši schopnost prezentovat. Mluví o tom, jak je důležité poznat své slabé i silné stránky a jak je můžete využít k vylepšení vašich prezentačních dovedností. Schopnost vytvořit dobrou prezentaci totiž nezávisí na tom, jak extrovertní jste, ale  jak dobře znáte sebe a své publikum.

Podcast můžete poslouchat dále na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcats apod.

Share This