Jsou tu další aktuální data z pracovního trhu, která pravidelné zpracovává společnost LMC. Podívat se na video je pro mě sice fajn, ale když si neudělám poznámky, za chvilku nic nevím. Ráda je s vámi nasdílím, abyste měli rychý přehled o tom, jak to vypadá na pracovním trhu v červnu 2022. Určitě doporučuji prostudovat si i přiloženou prezentaci a pročíst si všechny grafíky.

Zaměstnanost a nezaměstnanost

 • Aktuální nezaměstnanost 3,2 %
 • Za poslední rok narostla míra zaměstnanosti (přes 75 %), rychleji roste u žen, protože během covidu přicházely o práci
 • Zaměstnanost mužů je stále mnohem vyšší (kolem 82%), u žen kolem 67%

Mzdy

 • Ke konci loňského roku tempo růstu mezd zpomalilo, mzdy rostly o 4%, ale inflace byla 6%
 • Průměrná mzda poprvé přes 40 000, ale medián je 37 929
 • Tempo růstu není vysoké nikde – pokles ve zdravotnictví (způsobeno covidem – byly vypláceny přesčasy, odměny)
 • Rychlejší tempo růstu v oblasti nemovitostí, růst v pohostinství

Pracovní portály

566 000 lidí, kteří hledali práci

 • srovnání s 2019 – výkyv v roce 2020, klesla poptávka, výrazné oživení ve 2021
 • Stále více obsazovaných pozic ve 2019
 • Kolísají počty reakci – každá negativní situace přináší obavy (omikron, začátek války) a lidi nechtějí tolik měnit práci
 • Data za květen – trend po startu války se potvrdil – lidé vnímají hrozící ekonomické dopady, ale nepřestali hledat práci (stále přes 406 000 zpracovaných CV)
 • Lidé si výrazně více vybírají, pozice musí stát za to, zejména u těch lidí, kteří práci už mají

Odpovědi na jednotlivé pozice

 • Poptávka vyostřená, v průměru na 1 pozici pod 10 reakcemi (např. i finanční pozice)
 • jobs.cz – průměrný počet reakcí kolem 7
 • prace.cz (nižší pozice) – větší strach udělat změnu
 • Extrémně těžko obsaditelné pozice nejsou jen IT, ale i účetní pozice, finanční, projekťáci, pozice ve výrobě, dělnické, provozní
 • I obchod a administrativa pouze 10 – 15 reakcí

Vývoj mezd

 • Nástupní  mzdy rostou v meziročním srovnání, ale tempo růstu zpomaluje
 • Za poslední 2 roky vývoj v tom, jak firmy zveřejňují mzdy – zadávají je do systému, u 40% pozic je viditelný detail mzdy na inzerátu, na prace.cz je to 55% pozic – klíčové, co lidé zvažují, když hledají práci, nechtějí čekat, až se to dozví ve výběrovém řízení

Spokojenost a motivovanost lidí v práci

 • Není to jen soft téma pro HR, ale i byznysové téma
 • Spokojenost v práci velmi ovlivňuje schopnost dobře se věnovat práci
 • Meziroční srovnání – 7% lidí se přesunulo z řad spokojených mezi frustrované
 • 40% lidí je spokojených a motivovaných, ale když přijde skvělá nabídka, jsou ochotni změnit
 • Třetina lidí těžce frustrovaných = brzda ve firmách!!
 • Motivovaní, ale něco je pálí – pětina, je potřeba s nimi otevírat diskuze
 • Lidé více než 10 let ve firmě jsou více nespokojení – často se na tyto loajální lidi zapomíná
 • Náročné profese s technickou kvalifikací – stabilně klesá počet spokojených, motivovaných – jsou to lidé na klíčových pozicích (vývojáři, inženýrské pozice, projektanti)
 • Oblastí, které jsou pro lidi v práci důležité – 1. skupina – vztahy v práci, podmínky, organizace práce, přímý nadřízený, organizace práce
 • 2. skupina – lidé jim nedávají takový význam, ale souvisí se změnou práce – samotná náplň práce, vztah k zaměstnavateli, pozice ve firmě, prostor ovlivňovat věci – pokud lidé změní práci, často zmiňují jako dúvody tyto faktory

 

Vliv Covidu

 • Častěji pozitivní hodnocení (ale jedná se o statistiku lidí, kteří mají práci)
 • Pětina lidí oceňuje, jak se s tím zaměstnavatel dokázal vyrovnat a vyšel vstříc
 • Obecně se podmínky v práci zhoršily – vytěžování / přetěžování lidí
 • Přibylo lidí, kteří můžu pracovat z domova
 • Desetina lidí v důsledku covidu změnila práci, nebo i obor

Homeoffce

 • Od loňského léta se snažilo hodně firem omezovat práci z domova
 • Před covidem 20% lidí možnost práce z domovova, nyní se ustálilo na 30%, 15% pracuje především z domova
 • Čtvrtina lidí, kteří mohli v těžkých lockdownech pracovat z domova a přišlo o tu možnost – výrazně nespokojení
 • Ti, co neměli možnost pracovat z domova za covidu, výrazně častěji práci ztráceli

Možnosti osobního rozvoje

 • Kvantitativní i kvalitativní posun
 • Pandemie nakopla různé způsoby vzdělávání, nadpoloviční většina lidí má možnost se učit, dostávají na výběr z různých možností vzdělávání
 • Vzdělávání byla investice do dobrého fungování firem, nejen benefit

Jak lidé práci mění (fluktuace)

 • 16% míra fluktuace za 12 měsíců
 • Častěji mění práci mladší lidé – více zkouší, častěji je chtějí
 • Nejnižší fluktuace 55 a starší
 • Ve středním věku – nižší míra fluktuace
 • Není zájem o lidí 45+ let
 • !! Dnes ale máme třetinu zaměstnanců ve věku 40 – 49 let, pětina nad 50, takže polovina lidí je v přehlížené části !!
 • Mladších lidí ubývá, protože přicházejí slabší ročníky

 

Příčiny fluktuace

 • 2/3 lidí byli před změnou těžce frustrovaní – kromě peněz šlo primárně o vztahy k lidem, přístup vedení (jde ruku v ruce s penězi)
 • Spokojeni a přesto změnili – přímý důsledek covidu, lepší finanční ohodnocení, nebo zajímavější práce s větší mírou autonomie a flexibility a větší perspektiva do budoucna (nové)
 • Nespokojení – nedostatek ocenění / uznání – hodně práce a nedostatek uznání, jednání jako s méněcennými (třetina lidí), 18% šikana!
 • Finance – nabývají na významu s rostoucí inflací
 • Vnímání férovosti odměňování se propisuje do vztahů se zaměstnavatelem
 • Tendence ke změně práce – lidé se více bojí, otevřenost lepším nabídkám je ale stále vysoká
 • 8% lidí aktivně hledá práci (350 000 zaměstnanců), běžná úroveň je 14 – 16%, nyní rekordně nízká hodnota
 • Nejistota se propisuje do neochoty jít do změny práce, případně musí být nabídka výrazně lepší (alespoň o 20%, u lépe placených i o 40% a více)

Jak lidé vycházejí s penězi

 • 46% zaměstnanců vychází s nějakou mírou obtíží, 15% s velkými obtížemi, polovina od výplaty k výplatě, čtvrtina zaměstnanců se dostala do nějakých finančních potíží (splátky hypotéky apod.)
 • Lépe zaplacení lidi – nejde jen o finance
 • 11% lidí růstově nastavení – sami aktivně hledají růst, 15% – hledají smysl, dopad, soulad
 • 60% v rovině stability – důležité je mít dobré podmínky, pocit, že dělám něco užitečného
 • Pětina lidí nechce změny

 

Přístup k hledání práce

 • Modré límečky – chtějí mít stabilní, dobré podmínky a přístup
 • Bílé límečky – můžu se prosadit, práce dává smysl, častěji také hledají
 • Zlaté límečky a lidé na digitálních pozicích (vývoj, online marketing) – nehledají, čekají co k nim příjde a jak moc zajímavé to bude

 

Kde a jak lidé hledají práci

 • 3 hlavní zdroje: doporučení (známí, rozložení kontaktů, akce), pracovní portály a přímé oslovení (dlouhodobě sledují nějaké firmy)
 • Co lidi drží zpátky – nejistota, ale šance uspět na trhu je nyní paradoxně nejvyšší, lidé ale mají strach, že šlápnu vedle
 • Hodně lidí nechce opustit stávající kolegy, proto nemění, často v tom kolegy nechtějí nechat
 • Jak to můžou personalisté odstranit strach – významná část lidí tvrdí, že nejsou podstatné informace v popisech pozic (v inzerátech)
 • 40% lidí říká, že je nezaujala nabídka
 • 12% chyběla jim tam mzda
 • Velkém podílu lidí chybí popis náplně práce (co reálně budou dělat), ztrácí se v popisu kompetencí, požadavků – nedozví se, co by měl dělat

Situace na Ukrajině a její důsledky

 • je tu přes 350 000 lidí se speciálním vízem a přístupem na český pracovní trh
 • Ze 40% děti (do škol), 60% v ekonomicky aktivním věku, ze 3/4 ženy
 • 60 000 už zde i pracuje, ale většinou na dohody (forma přivýdělků)
 • Zkušenost velmi široká, většinou pozitivní
 • Očekávání – většina lidí očekává, že zaměstnavatelé budou lidi z Ukrajiny nabírat
 • Lidi si uvědomují, že to pomůže zaplnit nedostatek na trhu, sníží přetěžování ve firmách
 • Alei obavy – neschopnost se domluvit, problémy v postupech, kvalifikaci, odráží to to, co se skutečně řeší
 • Negativní rovina – lidé začal vnímat, že je to nákladné, obava, že konkurence nově příchozích sníží tlak na růst mezd
 • S ochotou firem a snahou pomáhat je potřeba spojit dobrou komunikaci dovnitř firmy

 

Výzkum mezi zaměstnavateli

 • Pandemická situace měla velké dopady, bylo to pro ně závažné
 • Ve firmách často provozní dopady (karantény, náhrada směn), méně často zastavení projektů, znemožnění odbytu
 • Výrazně vzrostl podíl firem které říkají, že je to posiluje
 • Firmy, které přežily, již překonaly předcovidovou úroveň, další čtvrtina to očekává
 • Krize na Ukrajině – firmy spíše tápou, nevíme co to bude znamenat, čtvrtina firem myslí, že je to poškodí, 12% si myslí, že je to může posílit
 • Aktuálně firmy více prožívají ukrajinskou krizi
 • Díky pandemii vzrostla důvěra, že si s tím poradíme, strach není tak velký
 • Ochota firem zaměstnávat lidi z Ukrajiny je veliká
 • Investice firem – především do digitalizace, online spolupráce, vzdělávání
 • Vysoko se posunuly i soft věci – leadership, otevřená komunikace, firmy chtějí investovat do způsobů organizace práce
 • Nábor – očekávání – 85% firem chce nabírat, vyšší než v roce 2019
 • Firmy častěji ve starém mindsetu (full time, plný úvazek), ubylo firem s příležitostmi na částečné úvazky
 • Vláda – podařilo se prosadit podporu částečných úvazků na straně firem, firmy získají slevu na odvodech, pokud poskytnou zkrácený úvazek
 • 55% firem chce i zvyšovat mzdy, čtvrtina firem v rozmězí 6% – 10%
 • Šetření firem – úvěry, energie, nájmy
 • Zůstává investice do vzdělávání a mindset je takový, že lidé jsou na prvním místě
Share This