Je tady opět čerstvá dávka dat z pracovního trhu. Přečtěte si výpisky z Datové snídaně od společnosti LMC, kde se dozvíte, jak je na tom Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi, jak jsme na tom s nezaměstnaností, spokojeností v práci, jak vycházíme s příjmy apod. Myslím, že některá data vás možná hodně překvapí. 

Srovnání ČR s ostatními státy

 • Srovnání HDP v paritě kupní síly – HDP na hlavu o něco nižší než ve Fancii, Anglii apod., celková produkce velmi levná
 • Produktivita práce – velmi vysoká, ale jsme uprostřed dodavatelsko-odběratelských řetězců a dodáváme pod cenou
 • Životní náklady jsou srovnatelné s vyspělejšími trhy 
 • Mzdové náklady poloviční až dvoutřetinové, děláme pod cenou
 • Máme nízkou nezaměstnanost, ale dlouhodobě nám to nepomáhá v hodspodaření s penězi
 • Podstatná část zisků jde zahraničním vlastníkům
 • Máme o něco vyšší mzdy než u sousedů z bývalého postsovětského bloku
 • Na jednu stranu jsme ráj pro zaměstnavatele, na druhou stranu prokletí, protože je tu extrémně silná konkurence
 • 3% lidí, kteří by ještě mohli pracovat, trh extrémně vysátý

Nezaměstnanost

 • 3,5% míra nezaměstnanosti, nejnižší v celé EU, ale za cenu levné ekonomiky s nízkými příjmy, týká se i příjmů státního rozpočtu
 • Míra zaměstnanosti je na rekordních hodnotách kolem 76%, nemá kam stoupat
 • U můžu stoupla ze 75% na 82% 
 • U žen z 59% na 70% (pozitivní fakt), ale stále prostor pro zlepšení v nabídce částečných úvazků
 • Menší podíl lidí ve věku do 25 let, přicházejí nejslabší ročníky na trh
 • Nejvíce lidí ve věku 25 – 64 let
 • Demografie jde proti nám, zmenšuje se rybník dostupných lidí k přetahování

AI nástroje

 • Nové nástroje mohou pomoci uvolnit ruce, menší počet lidí bude schopno vydělat peníze 
 • Umělá inteligence – nebude nás ohrožovat a rušit pracovní místa, ale pozměňovat je
 • Povede to k vyšší produktivitě a produkci, ne k ohrožení lidí, nutnost držet krok – týká se administrativy, vývoje, programování, kancelářských činností
 • Co nejde nahradit technologiemi – oblast péče, řemeslné, manuální práce, i ty budou v nějaké části dotčeny, lidé se budou muset v rámci práce posouvat

Data z portálů LMC

 • 450 000 reakcí za květen, nárůst o 11%
 • Poptávka meziročně zpomalila
 • Firmy nabírají jako v roce 2019
 • Více reakcí u pozic s nižší kvalifikací, modré límečky, nenáročné na znalosti, řemeslné pozice extrémně nedostatkové
 • Digitální pozice – Java vývojář, Sata scientist – pod 10% reakcí
 • Nedostatkové pozice SW architekt, UX designer – spadli v počtu obsazovaných míst na polovinu – dočasný stav
 • I u těžko obsaditelných pozic není uváděno mzdové rozpětí

Práce ukrajinských uprchlíků a vztah k nim

 • Více než polovina pracuje pro české zaměstnavatele, pokud jsou v ekonimicky aktivním věku
 • Lidé pozitivně hodnotí, že jsme solidární a schopni pomoci, zároveň obsazují místa, které Češi nechtějí dělat
 • Lidé už tolik nevěří, že věci, které děláme pro příchozí, pomohou i místním 
 • 60% má nějaké negativní pocity- zejména, že integrace stojí peníze, které se neinvestují do místních

Spokojenost a motivace zaměstnanců v práci

 • Navzdory mediálnímu obrazu je většina lidí v hlavních aspektech života spokojená – volný čas, osobní život
 • Větší přimknutí se k hlavním aspektům – zdraví, rodina, práce, menší spokojenost v oblasti životí úrovně
 • Spokojenost koreluje s výší příjmů a možnostmi změny práce 
 • U vyšších modrých límečků je setrvalý pokles – lidé nejsou dobře zaplacení, rozevírají se nůžky

Míra angažovanosti zaměstnanců

 • Subjektivní hodnocení očima zaměstnanců
 • 60% pracuje nad rámec svých povinností 
 • 65% lidí tvrdí, že jsou napojeni na budoucí úspěch firmy
 • Lépe zaplacení na náročnějších pozicích – vyšší míra angažovanosti 
 • U mladších lidí je míra angažovanosti menší, fenomén quiet quitting
 • Angažovanost podle doby u zaměstnavatele – ne nováčci, ale nejvyšší je mezi 5. a 10. rokem
 • Na druhé straně po pátém roce angažovanost výrazně klesá, když lidé narazí na limity zaměstnavatele, ale klesá ochota měnit práci
 • Dost často nespokojení, stěžují si, ale malá schopnost jít jinam

Důležité oblasti pro spokojenost

 • Nejdůležitější jsou vztahy, prostředí, přístup, organizace práce, odměňování, náplň práce a možnosti rozvoje
 • Vzdělávání – 70% tvrdí, že se chtějí účastnit, pro polovinu důležité, pro čtvrtinu spíše
 • 51% lidí má nějaké možnosti vzdělávání
 • Hůře funguje napojení vzdělávání na profesní posun, firmy to neumí dobře využít, u lidí klesá motivace

Práce z domova

 • Zvýšil se podíl lidí, kteří mohou pracovat z domova na 32%
 • Rychle přibývají ti, kteří mohou pracovat 3 a více dní z domova
 • Ti, kteří mají možnost pracovat z domova, jsou častěji spokojení a motivovaní
 • Ti, co o lockdownu pracovali z domova a pak museli zpátky do kanceláře, to vnímali hodně špatně (nižsí bílé límečky)
 • 70% lidi z HR říká, že zkušenost s prací z domova je pozitivní, bude spíše častější než méně časté
 • 40% chce pracovat z domova 1-2 dny v týdnu, především z domova chce pracovat 11%
 • U typu činností, kde to neumožňuje práce, práci z domova lidé neočekávají

Negativní pocity v práci

 • Hlavními oblastmi je odcizení, rutina, nedostatek uznání
 • Nejsilnějsí je ponížení, šikana
 • Jednání jako s méněcenným zažívá skoro 30% lidí, je to velmi bolestivé
 • Vzrostl pocit, že lidé mají nižší plat, než odpovídá jejich pozici

Mzdy

 • Tempo růstu mezd zrychlovalo meziročně o 8,6%, ale reálně mzdy poklesly o 6%, rok a půl pokračuje sešup reálného příjmu zaměstnanců
 • další 2-3 roky budeme smazávat tento kus ztráty v příjmech a hospodaření
 • Spotřeba domácností klesla o desetinu
 • Jediný segment, kde porazil inflaci je energetika – mimořádné bonusy díky hospodářským výsledkům
 • Na opačném pólu jsou veřejné činnosti – vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče (šetření bude pokračovat)
 • Mzdy v energetice poprvé překonali ICT a finančnictví
 • Muži a ženy – nůžky se ještě více rozevřely, muži jsou výrazně lépe ohodnoceni
 • Velká část žen má 18 – 40 000 hrubého za plný úvazek, ve chvíli, kdy na ně dopadne péče, nedává práce ekonomicky smysl
 • Nejlevnější péče je péče typicky ženy na full time doma
 • Lidé s nižšími mzdami (řemeslné, obslužné) jsou v Praze zaplaceni nejhůře z celé republiky, vede k frustraci

Jak lidé vycházejí s příjmy

 • Velké obtíže vycházet má 20%, 55% nějaké obtíže
 • Na Moravě horší situace než v Čechách, v Praze je nejhorší hlavně pro nízkopříjmové
 • Největší problémy s náklady na bydlení, elektřinu, energie, splátky půjček, úvěrů včetně hypoték
 • Náklady na bydlení a potraviny tvoří největší podíl
 • Neroste počet lidí v exekucích, ale přibývá lidí v kontaktu s vymahačem, přibývají lidé v dluzích
 • 11% zaměstnanců v riziku chudoby, přestože legálně pracují
 • 5% zaměstnanců, kteří si nemohou dovolit volnočasové aktivity pro sebe i pro děti

Co by pomohlo

 • kromě zvýšení mzdy jsou to dodatečné příjmy, možnost přivýdělku
 • Na druhém místě nové nebo vyšší firemní benefity přepočítatelné na peníze – hodnota stravenek
 • Změna zdanění práce – zvýšení slevy na poplatníka nebo změna odvodů
 • Vybavení, prostředky, které lidi mohou používat i soukromě
 • Jiné typy poukázek
 • Bezúročné půjčky
 • 4% zálohy na mzdy

Fluktuace

 • Fluktuace se mírně zvýšila na 17%, lidé častěji výpověď dávají, než dostávají
 • Nejčastěji mění liedé v nižším věku, nad 45 se snižuje
 • Hlavním důvodem finanční situace, mzdy
 • U spokojených zaměstnanců nejde jen o peníze, ale o náplň práce, perspektivu, prostředí, podmínky, jistotu zaměstnavatele
 • U těžce frustrovaných přispíval přístup – ponižující jednání, atmosféra ve firmě
 • Motiv musí být velmi silný a musí to stát za to – dlouhodobě peníze, ale minimálně o 20% navýšení
 • Mladší lidé více otevření změnám než lidé v předdůchodovém věku nad 50
 • Pokud se jim loni a letos mzdy nezvýšili, do roka dostanou díky tržnímu tempu o 20% – 30% vyšší nabídky

 

Postoje ke změnám práce

 • Na podzim nadpoloviční podíl sází na současného zaměstnavatele, měnit práci je spíše riziko
 • Stávající zaměstnanci hodnotí firmy dobře za zvládnutí krize
 • Zvyšující se finanční a jiný tlak vede k tomu, že o se něco častěji přiklání ke změně
 • Poznaná skutečnost vede k tomu, že více lidí bude měnit práci, aby se dobře uživili
 • Čtvrtina lidí ve změnách sami aktivní
 • 60% práci měním, když není zbytí
 • Tlak u některých pozic poroste velmi silně
 • V komerční sféře je důležité nenechat si ujet vlak
 • Ve veřejné sféře  s tím nemohou nic dělat

 

Podobné články:

Datová snídane – výpisky (listopad 2022)

Data z trhu – červen 2022

Tomaš Ervín Dombrovsky: Pojem druhá a třetí kariéra se musí stát běžným

Share This